Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Św. Michała Archanioła
w Wojsławicach

          Współpraca rodziców i kościoła dotychczas układa się bardzo dobrze. Kościół zawsze jest otwarty na potrzeby rodziców. Zdecydowana większość z nich czuje się odpowiedzialna za swoje dzieci, za ich wykształcenie, wychowanie
i dojrzałość religijną.

            Współpraca kapłanów i rodziców zaowocowała wieloma wspólnymi przedsięwzięciami, akcjami i różnorodnymi działaniami przynoszącymi nieocenione korzyści, przede wszystkim dla uczniów, ale i dla nauczycieli oraz rodziców. Dzięki wspólnemu działaniu kapłanów i rodziców powstała sala katechetyczna przy kościele gdzie kilka razy w tygodniu spotykają się ministranci, schola młodzieżowa i inne formacje religijne, a także dzieci przygotowujący się do Pierwszej Komunii Świętej i młodzież przygotowująca się do sakramentu Bierzmowania.

            Współpraca kapłanów z rodzicami polega również na wzajemnym uzgadnianiu działań wychowawczych. Chodzi przede wszystkim o ujednolicenie lub wyrównywanie sprzecznych niejednokrotnie wymagań stawianych dzieciom
i młodzieży przez kapłanów i rodziców, zwłaszcza w dziedzinie wychowania moralnego, społecznego, estetycznego
i religijnego, a więc w sferze oddziaływań kształcących u dzieci i młodzieży określone wartości, oceny, zasady, normy, ideały. Takie działania mają zawsze miejsce podczas zebrań z rodzicami w szkole, w których często uczestniczą kapłani, ale także podczas konsultacji i rozmów indywidualnych organizowanych co najmniej kilka razy w roku.

            Rodzice włączają się bardzo chętnie w przygotowanie jasełek, przeglądu kolęd i pastorałek, a także widowisk teatralnych związanych z postaciami świętych. Kapłani natomiast  każdego roku biorą udział w Akcji ? Cała Gmina czyta dzieciom?, promując tym samym wartość edukacji i wychowania. Podczas katechizacji uświadamiają rodzicom, że są pierwszymi wychowawcami i nauczycielami, podkreślając ich ważną rolę w życiu młodego pokolenia.

            Każdego roku również organizują wspólną dla dzieci, rodziców, nauczycieli i kapłanów Pieszą Pielgrzymkę na Górę Chełmską.

            Wspólnie ze szkolną Radą Rodziców parafia otacza pomocą materialną i duchową rodziców mających trudne warunki bytowania lub funkcjonowania w środowisku, przygotowując paczki świąteczne dla najuboższych rodzin, wykorzystując pieniądze pochodzące z darowizn parafian na zakup odzieży i obuwia dla dzieci osieroconych.

            Jednakże najważniejszym celem współpracy z rodzicami jest efektywne wspieranie ich w wychowaniu dzieci opartym na wartościach chrześcijańskich.


Msze Święte

Niedziele i święta

9:00; 10:30; 12:00; 17:00 (zimą 16:00)

Dni powszednie:

8:00 i 17:00 (zimą 16:00)