Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Św. Michała Archanioła
w Wojsławicach

              Na terenie parafii funkcjonuje Zespół Szkół Publicznych im. Tadeusza Kościuszki w Wojsławicach,
w skład którego wchodzą szkoła podstawowa i gimnazjum oraz oddziały przedszkolne. Dzieci i młodzież szkolna przygotowują oprawy liturgiczne niedzielnych Mszy Św., uczestniczą w nabożeństwach różańcowych
(w październiku), przygotowują i prowadzą we współpracy z katechetką i kapłanami rozważania Tajemnic Różańcowych. Aktywnie uczestniczą w nabożeństwach wielkopostnych -przygotowują rozważania poszczególnych stacji Drogi Krzyżowej (Koło Misyjne). Podczas ważnych świąt religijnych i państwowych rangę uroczystości podnosi obecność pocztów sztandarowych.

            Młodzież klas trzecich gimnazjum (a także starsi, którzy jeszcze nie przyjęli Sakramentu Bierzmowania) przez cały rok przygotowują się do przyjęcia sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej przez systematyczne spotkania formacyjne.

            Dobrze, owocnie układa się współpraca parafii ze szkołą. Kapłani i nauczyciele stanowią wzór
i przykład aktywizowania, włączania dzieci i młodzieży do życia liturgicznego, rozwijania i kształtowania postaw patriotycznych, religijnych i społecznych, promowania młodych talentów.

            Każdego roku dzieci dzięki staraniom katechetki, przy współpracy ks. proboszcza organizowane są wycieczko-pielgrzymki: w ostatnich latach odbyły się wyjazdy do Kazimierza Nałęczowa -Wąwolnicy, do Radecznicy -Zamościa, do Sobiboru -Kodnia -Jabłecznej, do Niepokalanowa -Warszawy i do Warszawy. Młodzież gimnazjalna w ubiegłym roku wyjeżdżała do kina ,,Zorza’’ w Chełmie na film pt. ,,Apartament’’.

            Kapłani wspierają organizację różnorodnych akcji charytatywnych np. ,,Pomóż dzieciom przetrwać zimę’’, ,,Mikołaj dla każdego dziecka w naszej parafii’’, ,,Wigilijne dzieło pomocy dzieciom’’, ,,Chleb dobroci’’, „ Góra grosza”, „Twój dar serca dla hospicjum”, Koncert charytatywny dla Kacpra- niepełnosprawnego ucznia ZSP w Wojsławicach i wiele innych.

            Obchody Dnia Papieskiego wpisały się do kalendarza imprez cyklicznych w parafii, szkole i gminie, przybliżają postać i naukę wielkiego Polaka, wielkiego człowieka, wielkiego papieża, Jego wielki pontyfikat. Przy tej okazji organizowane są wystawy i konkursy plastyczne o życiu Św. Jana Pawła II.

            W szkole organizowany jest Szkolny Konkurs Kolęd i Pastorałek, ma on już swoją historię i tradycję, w tym roku odbył się jubileuszowy XV Konkurs, opiewający narodziny Boga-Człowieka. Organizowany jest przy współpracy Parafii, Rady Rodziców i dzięki ogromnemu zaangażowaniu katechetki. Laureaci tego przeglądu biorą następnie udział w Powiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Teresinie.

            Od dwóch lat odbywa się w Świątyni Parafialnej przy współpracy ze Stowarzyszeniem Miłośników Wojsławic i Wójtem Gminy Wojsławice Koncert Kolęd i Pastorałek.

            Również od dwóch lat organizowane jest piękne przedsięwzięcie integrujące społeczność lokalną -wspólnotę parafii Wojsławice i sąsiednich parafii Turowiec i Bończa -Wigilia Wojsławian. Przybliża ona wartości chrześcijańskie oraz polską tradycję, kulturę i zwyczaje, a także jest okazją do spotkania wielopokoleniowego mieszkańców gminy.

            Parafia Wojsławice przy współpracy z Wójtem Gminy, Starostwem Powiatowym w Chełmie, Stowarzyszeniem Miłośników Wojsławic, również przy zaangażowaniu katechetki jest organizatorem Przeglądu Pieśni Religijnej ,,Na zawsze chcę Tobie grać i śpiewać, Panie’’. W roku 2015 odbył się już XIV przegląd, który obejmuje swoim zasięgiem nie tylko Archidiecezję Lubelską, ale także gościmy wykonawców z sąsiedniej Diecezji Zamojsko -Lubaczowskiej.

            Dzięki ogromnemu zaangażowaniu Stowarzyszenia Miłośników Wojsławic, Wójta Gminy i katechetki w naszej parafii odbywają się już od 8 lat Spotkania Trzech Kultur, w których uczestniczą wyznawcy religii: katolickiej, prawosławnej i judaistycznej. W ramach obchodów w Kościele Rzymskokatolickim odbywają się koncerty organowe, występy chórów, konferencje popularno -naukowe, np. „Historia i teraźniejszość kościoła rzymskokatolickiego w Wojsławicach”.

            Nauczyciele włączają się do redagowania artykułów do prasy katolickiej -,,Gościa Niedzielnego’’ i ,,Niedzieli’’,  informujące o wydarzeniach z życia parafii i szkoły.

            W cerkwi prawosławnej Św. Proroka Eliasza odbyła się Wieczernia, a w Synagodze występ Zespołu ,,Szalom’’, a także wykład połączony z prezentacją multimedialną pt. ,, Historia Żydów z Wojsławic’’. Całość imprezy zwieńczył Piknik Rodzinny -przy muzyce, występach znanych zespołów z sąsiednich gmin i parafii, spotkali się parafianie, rodzice z dziećmi na radosnym świętowaniu niedzieli.

            Znany i sławny artysta Dariusz Tokarzewski w naszej świątyni obchodził 35 -lecie pracy artystycznej.

            Parafianie służą pomocą księdzu Proboszczowi przy pracach renowacyjno -konserwatorskich budynku kościoła i jego otoczenia oraz przy remoncie domu parafialnego. Obecnie Parafia zmaga się z kolejnym etapem remontu dzwonnicy wraz z przylegającym parkanem.

            Współpraca wiernych z kapłanami układa się właściwie, czego owocem jest odrestaurowanie pięknej, zabytkowej świątyni. W ubiegłym roku odnowiono ornament Herbu Rodu Czyżowskich, ponadto dokonano remontu świetlicy, łazienki w domu parafialnym. Na bieżąco aktualizowana jest strona internetowa parafii adres: www.wojslawice.diecezja.lublin.pl.

Msze Święte

Niedziele i święta

9:00; 10:30; 12:00; 17:00 (zimą 16:00)

Dni powszednie:

8:00 i 17:00 (zimą 16:00)