Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Św. Michała Archanioła
w Wojsławicach

?Niczego nie odmówię, co przychodzi

do Mnie przez ręce Matki.?

Powiedział Pan Jezus

Legion Maryi

 

            Działa w świecie od 1921 roku, w Polsce od lat 80-tych XX wieku, a w Wojsławicach od 2005 roku.            Legion Maryi jest ruchem ludzi świeckich, działającym za zgodą władz kościelnych pod przewodnictwem Maryi Niepokalanej.

            Wspólnota ta opiera swą działalność na zawierzeniu swej patronce -Maryi, na naśladowaniu Jej pokory, troskliwości i pełniej poświęcenia miłości. Legioniści wierzą, że moc Maryi z Bożego postanowienia nie ma granic, dlatego za jej wstawiennictwem starają się nieść pomoc duchową każdej potrzebującej osobie.

            ?Legioniści Maryi -jej czciciele, uczniowie Jezusa, mają obowiązek zmieniać świat, by był bardziej ludzki i bardziej Boży. Aby to uczynić winni wpierw sami żyć uczciwie i po Bożemu. Mają głosić Ewangelię tym, co się zagubili, co tracą grunt pod nogami, przywalonym ciężarem zła, zbuntowanym, wszystkim cierpiącym, zapomnianym, ofiarom alkoholizmu, rozbitkom życiowym? - powiedział Bp Roman Marcinkowski -opiekun Legionu Maryi z ramienia Episkopatu Polski.

            Legion Maryi pozostaje do dyspozycji biskupa, proboszcza. Kapłan jest opiekunem duchowym Legionu
i legioniści bez jego zgody nie podejmują działań.

            Legionistą może być każdy katolik, niezależnie od wykształcenia, wieku i posiadanej wiedzy religijnej. Maryja czeka na wszystkich.

            Legioniści z Legionu Maryi pw. Matki Bożej Fatimskiej przy parafii Świętego Michała Archanioła w Wojsławicach biorą udział w:

- modlitewnej adoracji przed Najświętszym Sakramentem,
- pierwszo czwartkowych modlitwach w intencji kapłanów,
- pierwszo piątkowych modlitwach wynagradzających Najświętszemu Sercu Pana Jezusa,
- pierwszo sobotnich modlitwach wynagradzających Niepokalanemu Sercu Maryi,
- prowadzeniu modlitw przy zmarłych.

            Włączają się w dzieło duchowej adoracji dziecka poczętego, modlą się w intencji rodzin, ojczyzn, za pokój na świecie, za prześladowania chrześcijan, prowadzą modlitwę ?Koronka do Miłosierdzia Bożego? w niedzielę, prowadzą nabożeństwa majowe i czerwcowe przy krzyżach i kapliczkach, rozdają cudowne medaliki, uczestniczą w Legionowych Rekolekcjach, ACIES, zlocie generalnym, Dniach Skupienia, dorocznej pielgrzymce do Częstochowy we wrześniu. Odwiedzają chorych, samotnych, czytają im prasę katolicką. Porządkują zapomniane groby na cmentarzu, opiekują się przydrożnymi krzyżami i kapliczkami. Zachęcają swoim przykładem i postawą do wstąpienia w szeregi Legionu, który pomaga zobaczyć w bliźnich Chrystusa i Mu służyć, wzrastać w świętości i czynić wielkie rzeczy dla Boga i dla zbawienia dusz.

            Do naszego legionu należy 14 członków aktywnych, którzy uczestniczą w cotygodniowych spotkaniach i angażują się w prace Apostolskie i 12 członków wspominających, którzy wspierają członków aktywnych poprzez codzienne odmawianie modlitw legionowych i jednej części Różańca w intencjach Matki Bożej. Ponieważ legioniści nie przemocą fizyczną, nie nowoczesnym uzbrojeniem, ale modlitwą, cierpieniem i wiarą mają zwyciężyć świat.

            Prezydentem naszego legionu jest Irena Góźdź, wiceprezydentem - Jolanta Gniazdowska, sekretarzem - Elżbieta Burda, skarbnikiem - Teresa Sosnowska, opiekunem duchowym jest ks. Zbigniew Kasprzyk.

            Spotkania odbywają się w poniedziałki o godz. 10:30 w świetlicy św. Jana Pawła II w domu parafialnym

Członkowie aktywni

 1. Binkiewicz Urszula
 2. Borys Janina
 3. Burda Elżbieta
 4. Dawidziuk Janina
 5. Flińska Joanna
 6. Gniazdowska Jolanta
 7. Góźdź Irena
 8. Jabłońska Janina
 9. Jabłońska Marianna
 10. Jasina Józefa
 11. Karpik Dorota
 12. Mazurek Izabela
 13. Sosnowska Teresa
 14. Szady Irena

Członkowie wspomagający:

 1. Cymborska Marianna
 2. Czerniej Kazimiera
 3. Czerniej Wiesław
 4. Dawidziuk Jadwiga
 5. Głaz Teresa
 6. Koczołap Henryka
 7. Lachowska Teresa
 8. Łuczkiewicz Halina
 9. Mazur Helena
 10. Mazurek Anna
 11. Paluch Krystyna
 12. Paradowski Krzysztof.


Msze Święte

Niedziele i święta

9:00; 10:30; 12:00; 17:00 (zimą 16:00)

Dni powszednie:

8:00 i 17:00 (zimą 16:00)