Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Św. Michała Archanioła
w Wojsławicach

            Kapłani pracujący w parafii diagnozują zachowania środowiska oraz podejmują, we współpracy z instytucjami wspierającymi rolę kościoła, (szkoła, GOPS, Gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych) różnorodne działania, mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań m.in. przyjazne nastawienie do rzeczywistości i ludzi, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, tolerancję, otwartość i gotowość do wysłuchania innych, do dialogu, odpowiedzialność za siebie, perspektywiczność myślenia, odpowiedzialność za innych, młodszych
i niepełnosprawnych.

 

            W toku dokonujących się przemian, gubi się powoli funkcja rodziny. Niektórzy zapracowani rodzice (ok. 5% społeczeństwa), nie mają czasu lub nie chcą zajmować się swoimi dziećmi. Trudne warunki życia powodują, że dorośli skupiają się na zapewnienie bytu rodzinie, zapominając o uczuciach i wychowaniu. Młodzież buntuje się przeciwko takiej sytuacji i szuka odskoczni w grupie rówieśniczej. Na wzrost brutalności w życiu codziennym wpływa także nieodpowiednie środowisko rówieśnicze, pokazywanie w filmach scen przemocy, okrucieństwa, tortur i zabijania, nieodpowiedni sposób wychowania i zły przykład w rodzinie bądź zbyt łagodne kary za niewłaściwe zachowanie oraz nadmiar wolnego czasu. Błędy wychowawcze powodują, że młode pokolenie nie odróżnia dobra od zła. Pogłębia się również przepaść między biedą
a bogactwem, co powoduje dyskryminację w środowisku. Dorośli często ulegają nałogom: alkoholizmu, nikotynizmu,
a wśród młodzieży incydentalnie, ale niestety pojawia się sięganie po dopalacze czy narkotyki.

 

            Aby zminimalizować powstawanie patologii społecznych kapłani poprzez katechizację uczą alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów, kształtują umiejętności radzenia sobie z negatywnymi emocjami, przyczyniają się do podnoszenie kultury słowa, eliminowania wulgaryzmów ze słownika parafian.

 

            Kapłani pracując w szkole, tworzą wraz z innymi nauczycielami raporty ewaluacyjne z zakresu wychowania
i patologii społecznej. Analizują ankiety, kwestionariusze i przeprowadzają rozmowy, a następnie opracowują wnioski, które wdrażają w dalszej pracy duszpasterskiej. Są także członkami szkolnego zespołu ds. działań etycznych i wspomagających rozwój uczniów. Współorganizują spotkania z policją, pracownikami poradni psychologiczno- pedagogicznej, pracownikami Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie. Uczestniczą w szkoleniach np. „ Praca z dzieckiem z zaburzeniem w zachowaniu”. Zachęcają do pożytecznego i wartościowego wykorzystania czasu wolnego rodzin poprzez udział
w spotkaniach, festynach bezalkoholowych (np. z okazji Dnia Dziecka), wyjazdach na pielgrzymko-wycieczki, zachęcając tym samym do kulturalnego i religijnego spędzania niedzieli lub innych dni świątecznych.

 

 

Msze Święte

Niedziele i święta

9:00; 10:30; 12:00; 17:00 (zimą 16:00)

Dni powszednie:

8:00 i 17:00 (zimą 16:00)