Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Św. Michała Archanioła
w Wojsławicach

Plany Duszpasterskie

 

 1. Rozwijanie więzi i przyjaźni z Bogiem, poprzez aktywne uczestnictwo w życiu parafii.
 2. Kształtowanie chrześcijańskiej postawy odpowiedzialności za kościół lokalny -wspólnotę parafialną poprzez kultywowanie spotkań Świąteczno –Noworocznych, zwiastujących Dobrą Nowinę o Zbawieniu. 
 3. Wigilia Wojsławian i Koncert Kolęd i Pastorałek (zacieśnienie współpracy z Wójtem Gminy Wojsławice). 
 4. Kształtowanie postawy wdzięczności i dziękczynienia dobremu Bogu za plony, płody roli- Dożynki Gminno -Parafialne. 
 5. Kształtowanie postawy integracji i solidarności, braterstwa z wiernymi z sąsiednich wspólnot parafialnych znajdujących się na terenie gminy Wojsławice (Turowiec, Tuczępy, Bończa). 
 6. Rozwijanie i kształtowanie świadomości, odpowiedzialności i troski o dobro wspólnoty parafialnej poprzez udział wiernych i zaangażowanie w pracach restauratorsko -konserwatorskich naszej pięknej, zabytkowej świątyni i jej otoczenia (etap remontu Dzwonnicy z przylegającym parkanem). 
 7. Dołożenie wszelkich starań, by Powiatowy Przegląd Pieśni Religijnej ,,Na zawsze chcę Tobie grać i śpiewać, Panie’’ zyskał rangę archidiecezjalnego wydarzenia. 
 8. Kontynuowanie cyklicznego przedsięwzięcia- Spotkań Trzech Kultur, ubogacającego relacje ludzkie, podnoszące poziom kultury i pomoc w doświadczeniu miłości Boga, w odkrywaniu wiary jako fundamentalnego czynnika w zrozumieniu świata i własnego życia ( współpraca z Stowarzyszeniem Miłośników Wojsławic i Wójtem Gminy). 
 9. Ukazywanie roli Kościoła we współczesnym świecie, wskazywanie na to, co Polska, Europa i Świat zawdzięczają chrześcijaństwu -wartość dziedzictwa chrześcijańskiego (1050 lecie chrześcijaństwa w Polsce). 
 10. Ukazywanie wielkiej miłości Boga, Jego Wielkiego Miłosierdzia poprzez realizację w codziennym życiu ewangelicznej zasady ,,Bądźcie miłosierni jak Ojciec’’.
 11. Promowanie autorytetów Kościoła- Błogosławiony ks. Stanisław Myskowski -ochrzczony w naszej świątyni parafialnej -wzór świadka męczennika za wiarę
 12. Kontynuowanie prowadzenia  strony internetowej parafii- szeroki zasięg informacji o działalności duszpasterskiej. 
 13. Kreowanie właściwych postaw moralnych poprzez udział duszpasterzy w uroczystościach gminnych i szkolnych, 
  a tym samym promowanie wartości takich jak: szacunek, honor, patriotyzm itp.

 

 

 

Msze Święte

Niedziele i święta

9:00; 10:30; 12:00; 17:00 (zimą 16:00)

Dni powszednie:

8:00 i 17:00 (zimą 16:00)