Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Św. Michała Archanioła
w Wojsławicach

Dzieci i młodzież uczęszczające do Zespołu Szkół Publicznych w Wojsławicach należą do parafii: Wojsławice, Turowiec, Bończa i Tuczępy (diecezja zamojsko-lubaczowska).

            Dzieci i młodzież chętnie uczestniczą w życiu religijnym parafii: ministranci służą przy ołtarzu, lektorzy czytają Pismo Święte, asystują w nabożeństwach Drogi Krzyżowej, prowadzą rozważania różańcowe, dziewczęta pięknym głosem chwalą Pana Boga, śpiewając Psalmy. Młodzież wg ustalonego planu przygotowuje oprawy liturgiczne niedzielnych Mszy Św., wynikających z kalendarza liturgicznego i wydarzeń parafialnych np. rekolekcje, odpusty parafialne. Aktywnie uczestniczy w życiu parafii, przygotowują inscenizację o Św. Mikołaju, Św. Franciszku z Asyżu dla najmłodszych parafian.

            Młodzież wspólnie z rodzicami corocznie przygotowuje szopkę betlejemską oraz jasełka, które są wystawiane w naszej świątyni parafialnej. Wykonują stroiki bożonarodzeniowe, kartki świąteczne, ozdoby choinkowe i ofiarowują je samotnym parafianom. Uczestniczą w konkursach na najpiękniejszą palmę i pisankę wielkanocną. W Wielkim Tygodniu biorą czynny udział w adoracji Grobu Pańskiego (chłopcy czuwają przy grobie, młodzież skupiona w KSM przygotowuje Drogę Krzyżową w Wielki Piątek, która odbywa się na ulicach Wojsławic). Schola uświetnia pięknym śpiewaniem niedzielne liturgie Mszy Św.

            Spotkania dzieci i młodzieży z Kapłanami to nie tylko modlitwa, ale także miłe spędzenie czasu -mecze piłki nożnej na boisku szkolnym i przy kościele, rajdy rowerowe, ogniska integracyjne, spotkania opłatkowe, pielgrzymki z rodzicami do Krasnobrodu, Krakowa -Łagiewnik, Częstochowy.

            Niezwykle prężnie działa Szkolne Koło Misyjne ,,Ogniki’’ i Towarzystwo Przyjaciół Seminarium, o czym świadczy wyjazd na III Kongresy Misyjne, Archidiecezji Lubelskiej do Pliszczyna, wizyta -pielgrzymka do Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Lublinie, zwiedzanie Muzeum, modlitwa w Archikatedrze Lubelskiej, wspieranie akcji Kolędników Misyjnych. Mali misjonarze z Wojsławic wspierają misje modlitwą, drobnymi uczynkami i skromnymi ofiarami. Uczestniczyli w wyjazdowym Kole Misyjnym do Kałkowa -Bałtowa i Sandomierza, a także udali się w Góry Świętokrzyskie, nawiedzili Święty Krzyż.

            Dzieci i młodzież promują szkołę i parafię w środowisku lokalnym, są laureatami wielu konkursów powiatowych: I miejsce w Powiatowym Konkursie ,,Jasełka’’, I miejsce w Powiatowym Konkursie Kolęd i Pastorałek w Chełmie, I i II miejsce w Powiatowym Konkursie Pieśni Maryjnej w Białopolu. Laureatka Archidiecezjalnego Konkursu Literacko -Plastycznego ,,Światowe Dni Młodzieży -Dzieło Św. Jana Pawła” w Siedliszczu w kategorii prace literackie, kl. IV -VI szkoła podstawowa, Laureatka Konkursu literacko -plastycznego ,, Tobie zawierzam losy Kościoła, Totus Tuus Marie’’ w Siedliszczu, wyróżnienie w Papieskim Konkursie Literackim w Siedliszczu za pracę: ,,Modlitwa o pokój’’. I miejsce w VII Międzypowiatowym Przeglądzie Kolęd i Pastorałek w Dubience w kategorii soliści młodzież gimnazjalna i licea.

            Współpraca kapłanów i katechetki z dziećmi, młodzieżą oraz ich rodzicami układa się właściwie, są zachęcani, angażowani do aktywnego uczestnictwa w życiu parafii. Kształtowanie postaw religijno -moralnych to doskonała, podstawowa i wręcz jedyna droga, która prowadzi do Boga, Jego poznawania i umacniania przyjaźni i więzi poprzez uświadamianie społeczeństwa od najmłodszych lat. Młody człowiek powinien być pewien, że Chrystus powołując go do szczególnej misji i zadań ma na względzie jego dobro i szczęście. Dlatego też kapłani, nauczyciele, katechetka w trosce o młode pokolenie przekazują najważniejsze wartości, zasady, które rozwijają, umacniają i kształtują wiarę, nadzieję i miłość.

Msze Święte

Niedziele i święta

9:00; 10:30; 12:00; 17:00 (zimą 16:00)

Dni powszednie:

8:00 i 17:00 (zimą 16:00)