Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Św. Michała Archanioła
w Wojsławicach

            „Miłosierni miłosierdzia dostąpią” mówi Pan Jezus. Słowo „miłosierdzie” pochodzi z języka łacińskiego i oznacza: „Biednemu serce dać”.

            Każdy chrześcijanin, doświadczając Bożej miłości jest zobowiązany do okazywania miłosierdzia bliźnim.

            Miłosierdzie praktykowane jest modlitwą, słowem i czynem.

            Podstawowym miejscem posługi charytatywnej jest parafia. W parafii św. Michała Archanioła w Wojsławicach pomocą charytatywną objęte są najuboższe rodziny, osoby starsze, samotne, schorowane. W czasie rekolekcji adwentowych i wielkopostnych jest jeden dzień przeznaczony dla chorych. Wtedy odprawiane są nabożeństwa z homilią o tematyce cierpienia, sensie dźwigania krzyża, pomocy potrzebującym. Obłożnie chorych kapłani odwiedzają w domu i służą im posługą.

            W okresie adwentu rozprowadzane są świece Caritas, a tuż przed świętami wielkanocnymi Chleb dobroci. Dla dzieci organizowane są ogniska z pieczeniem kiełbasek, z okazji świętego Mikołaja najmłodsi obdarowywani są słodyczami. Cztery osoby mają opłacone obiady w stołówce szkolnej przez cały rok.

            W parafii działa także Szkolne Koło Misyjne, które jest jedną z form zaangażowania się dzieci w pomoc potrzebującym. Zajęcia koła misyjnego są skierowane do uczniów klas: IV -VI, zainteresowanych tematyką misyjną. Dzieci pod kierunkiem katechetki poznają cele i zadania misji. Poznają i wdrażają w życie papieskie intencje misyjne na cały rok, poznają kraje misyjne (historia, geografia, przyroda, wiara, Kościół). Poza tym jest to doskonała okazja do wspólnej modlitwy, rozmowy i integracji grupy rówieśniczej. W okresie Świąt Bożego Narodzenia kolędują, a datki zebrane podczas wizyt w domach parafian, przekazują na cele misyjne. W ten sposób dzieci uczą się otwartości i bezinteresowności -być darem z siebie dla innych.

            Rodzinom ubogim i wielodzietnym regularnie przekazywane są dary z Caritas (np. sery topione, makaron, mleko, mąka, ryż).

            Wierni składają ofiary na potrzeby misji, kościoła na Wschodzie, KUL- u, na budowę nowych kościołów, na remont naszej świątyni, dzwonnicy, parkanu, na cele dobroczynne organizowane przez Caritas.

            Legion Maryi odwiedza chorych, osoby starsze, samotne, robi zakupy, czyta prasę katolicką, modli się w intencji ojczyzny, rodzin, za prześladowanych chrześcijan, o pokój na świecie, prowadzi modlitwę „Koronka do Miłosierdzia Bożego” w każdą niedzielę, porządkuje zapomniane groby na cmentarzu.

            Parafia współpracuje także z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej i Warsztatami Terapii Zajęciowej w Wojsławicach, służąc pomocą potrzebującym, niepełnosprawnym, pogorzelcom i rodzinom będących w trudnych sytuacjach życiowych.

Msze Święte

Niedziele i święta

9:00; 10:30; 12:00; 17:00 (zimą 16:00)

Dni powszednie:

8:00 i 17:00 (zimą 16:00)